top of page

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie regulacji o ochronie danych osobowych (tzw.RODO) spełniamy obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Grupa Pinakolada Bożena Hankiewicz z siedzibą przy ulicy Mikołowskiej 39/21 w Katowicach.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
email: biuro@pinakolada.pl
telefon: 509871864
korespondencja na adres: Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

- Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
- Kontaktu telefonicznego, emailowego oraz korespondencji na podane dane w formularzach na stronie www.pinakolada.pl , umowie, zleceniu lub z publicznie i powszechnie dostępnych źródeł w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)
- Rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- Dochodzenia roszczeń związanych z z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
- Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów, protokołów odbiorczych i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- Realizacja próśb i zapytań klienta dotyczących oferowanych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- Prowadzenie działań marketingowych związanych z oferowanymi towarami i usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Obsługa zgłoszeń serwisowych oraz zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie www.pinakolada.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe i postępowania przetargowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczące oferowanych towarów i usług
- Zapewnienia bezpieczeństwa osób, danych oraz zapewnienia odpowiedniego wykonywania działalności firmy Grupa Pinakolada Bożena Hankiewicz
- Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu firmy Grupa Pinakolada Bożena Hankiewicz

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację usług, realizację zleceń, dostawę towarów, zawarcie umowy, przedstawienie oferty, propozycji zawarcia umowy, wypełnienie obowiązku prawnego.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały w szczególności:
- Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
- Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
- Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
- Podmiotowi prowadzącemu usługę hostingową
- Podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową
- Podmiotowi prowadzącemu monitoring płatności

Jako Administrator państwa danych zobowiązuję się do nieprzekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Zapewniamy, że w należyty sposób zabezpieczamy państwa dane osobowe.


Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Na skutek przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
- Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i sprostowania
- Prawo do żądania zapomnienia swoich danych
- Prawo od wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
- Prawo do przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
(uzależnione od przepisów prawa)

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy dokonujemy naruszeń w przepisach RODO.

bottom of page